Simbo

Për Ne

“korrekt konto” shpk është një shoqëri e ekspertëve kontabel me seli në Prishtinë, Kosovë që ofron shërbime të kontabilitetit, taksave dhe konsulencë financiare për klientet tanë që variojnë nga kompanitë e vogla deri tek kompanitë e mëdha si dhe organizatave jo-fitim prurëse. “korrekt konto” shpk ofron shërbime me efektivitet dhe zgjidhje optimale për përmbushjën e kërkesave tuaja. Ne jemi të dedikuar për të njohur problemet e klienteve tanë me qëllim që tu pergjigjemi në kohë nevojave të tyre për maksimizimin e fitimit.
Simbo

Sistemi I Menaxhimit të Bizneseve - Online [SIMBO]

"Sistemi I Menaxhimit te Bizneseve - Online [SIMBO]" është web aplikacioni ideal për regjistrimin, modifikimin, përpunimin dhe transmetimin e informates në Administraten Tatimore të Kosovës pasi ai ploteson automatikisht të gjitha formatet zyrtare që nevoitën për një sistem të plotë Kontabel si dhe komunikon me të gjitha paisjet fiskale. "SIMBO" mundëson sinkronizimin e plotë të biznesit me kontabilistin pasi që puna e tij është 100% online pa pasur nevojë të ndonjë serveri profesional ose IP reale, direkt me paisje të thjeshtë prej secilit kënd të rruzullit tokësor, me kosto super të lirë për biznese, si dhe gratis për të gjitha zyret e kontabilitetit dhe partnerët e "korrekt konto" shpk.
Falas
0€/muaj

 • 2 Përdorues (Zyre Kontabiliteti)
 • Hapësira e limituar
 • Trajnimi
 • Korrekt Konto - Desktop
 • Kopje Shtesë
 • simbo (Smartphone, Tablet etj)
Plus
8.5€/muaj

 • 5 Përdorues
 • Hapësire pa limit
 • Trajnimi (+50€)
 • Korrekt Konto - Desktop
 • Kopje Shtesë (Javore)
 • simbo (Smartphone, Tablet etj)
Pro
13€/muaj

 • Përdorues pa Limit
 • Hapësire pa limit
 • Trajnimi (+50€)
 • Korrekt Konto - Desktop
 • Kopje Shtesë (Ditore)
 • simbo (Smartphone, Tablet etj)

Korrekt Konto - Dekstop

[korrekt konto-desktop] funksionin në këto sisteme operative: Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista.

Shkarko Versionin Desktop